چند روز پیش جیمیلی برام اومده بود که توجه منو به خودش جلب کرد. برای همین تصمیم گرفتم اونو در این پست قرار بدم. راست و دروغش به من مربوط نیست. مهم دیدگاه شماست.

در ضمن بعضی از مواردش که مربوط به آموزش و پرورش ژاپن میشه با رنگ قرمز نشان داده شده.

  40 نـکته شـگفت انـگیز درمـورد مـردم ژاپـن

 

1-آیا میدانید که دانش آموزان ژاپنی به همراه معلمان خود هر روز مدرسه خود را به مدت 15 دقیقه تمیز میکنند ؟ که منجر می شود به ظهور نسل ژاپنی که فروتن و مشتاق پاکیزگی است .تشویق هورا